Köpvillkor

Priser

Alla priser är i SEK exklusive moms.

Betalning sker via faktura.

Betalningsvillkor

30 dagar netto.

Betalning av faktura till vårt Bankgiro nummer.

Vid försenad fakturabetalning utgår dröjsmålsränta, enligt gällande referensränta 9,5%

Leveransvillkor

Alla frakter sker med vårt fraktbolag (Schenker)om inget annat avtalats.
Fritt vårt lager.

Combiterms 2011

Incoterms 2010

0005 CPT

Returer/Återköp

Returer/återköp måste ha godkänts av AB Gustav Karlssons Snickerier innan retur av varor sker.

Vid godkänd retur ska följesedel vara bifogad varan och returneras i ursprungligt originalemballage eller motsvarande.

Returrätt gäller ej specialtillverkade eller anpassade produkter, eller brutna förpackningar.

Varor där originalförpackning förstörts/försvunnit, komponenter saknas och/eller när varan är använd, återtas ej.

Returvaror ska vara väl förpackade som enligt ovan beskrivet och återsändas med en spårbar paketförsändelse.

Vid godkänd retur krediteras fakturan.

AB Gustav Karlssons Snickerier debiterar sedan 25 % av den totala ursprungsfakturan för retur/hanteringskostnad + frakt/emballagekostnad.

Reklamationer

Reklamation, skada, minskning eller förlust som är synlig, ska anmälas genast vid godsets mottagande och antecknas i det av chauffören kvitterade exemplaret av transportdokumentet.

Mottagare av en sändning är skyldig att i omedelbar anslutning till mottagandet kontrollera om varan har en av emballaget dold skada.

Dold skada ska anmälas till DB Schenker snarast, dock senast sju (7) dagar efter mottagandet av sändningen.

DB Schenker ansvarar inte för dold skada som anmäls efter ytterligare transport eller hantering.

Relaterade länkar

Länk till Schenkers Transportskadeanmälan:

http://www.dbschenker.se/log-se-se/om_foretaget/kundservice/reklamation.html

Felaktiga uppgifter

Vi reserverar oss för eventuella tryckfel och andra felaktigheter.

Kvalitetspolicy

Se hemsida under Miljö